De interim-, proces-, projectmanagers en organisatieadviseurs van cq* helpen u succes te organiseren. Denken, delen, doen: van idee tot uitvoering.

denken
delen
doen

De professionals van cq* geloven in denken, delen en doen. Samen met u denken wij na over een effectieve en duurzame oplossing door met u en alle belanghebbenden de dialoog aan te gaan. Delen, om samen tot keuzes te komen. Tenslotte gaan we het met elkaar realiseren: doen. Eigenaarschap is hierbij cruciaal. Het eindresultaat is een gezamenlijk product.

Om uw ambities waar te maken is de tijd van mooie woorden, standaardoplossingen en formats voorbij. De markt vraagt om menselijk, kleinschalig en duurzaam maatwerk. Daarom staat de persoonlijke en resultaatgerichte aanpak bij cq* centraal.

Sandra van Beek
*

Energieke kwartiermaker, organisatieadviseur en interim manager. Betrouwbaar, enthousiast en professioneel. Haar kracht is een project opstarten vanuit het niets of een verandering op gang brengen en begeleiden. Haar jarenlange (internationale) ervaring in management en coaching zorgen ervoor dat de verandering daadwerkelijk gedragen wordt.

Markt: onderwijs, non-profit, overheid | Expertise: organisatieadvies, projectmanagement, interim management | Vaardigheden: innovatie, ondernemen, verbinden, marketing en communicatie | Technieken: Business Canvas Modelling, Prince2, Agile/Scrum, Lean Six Sigma (Green Belt), 7S model, Teamrollen, NLP, Transactionele analyse, Systemisch werk
Andrea Bonarius
*

Andrea is een snelle starter. Flexibel en sterk analytisch. Ze weet in korte tijd een proces goed te doorgronden en het in zijn bredere context te plaatsen, zodat ze de juiste partijen erbij betrekt. Haar kracht is zien wat er speelt, inschatten wat belangrijk is en vervolgens meebouwen aan wat er gedaan moet worden.

Markt: onderwijs | Expertise: projectmanagement, procesmanagement | Vaardigheden: analytisch, flexibel, besluitvaardig, verbinden en organiseren, context - en resultaatgericht | Technieken: LEAN, Prince2, INK | Software: Xedule, CRM, Excel, Visio
Sandra Wiechers
*

Sandra is een analytische en daadkrachtige projectleider, procesmanager en adviseur op het gebied van organisatieverandering en ketenoptimalisatie (mens, proces en systeem). Zij analyseert de situatie en weet in korte tijd de juiste mensen met elkaar te verbinden en de onderliggende processen en systemen te doorgronden. Met kennis van verschillende methoden/technieken (zoals BPM, Lean, Prince, Agile/Scrum, 7S, Deming circle, verandermanagement) zorgt zij voor de juiste, pragmatische insteek. Zodoende creëert zij op basis van de essentiële indicatoren stip en grip. En ontstaat er vanuit passie en gedrevenheid uiteindelijk rust en overzicht voor de organisatie.

Sandra haar opdrachtgevers zijn non-profit instellingen en dan met name (hoger) onderwijsinstellingen. Haar specialisatie ligt op het gebied van onderwijslogistiek.

Markt: onderwijs, overheid | Expertise: procesmanagement, projectmanagement | Vaardigheden: analytisch, besluitvaardig, organiseren, gericht op resultaat, pragmatisch | Technieken: Lean, BPM, Prince2 | Software: Osiris, Cats NK, Excel, Visio
Theo Aarnoudse
*

Theo heeft inhoudelijke kennis en ervaring binnen het domein bedrijfsvoering. Binnen veelal complexe, politiek-bestuurlijke omgevingen waar een verandervraagstuk speelt. In het bijzonder: Theo is in staat de vakgebieden Finance, HRM en ICT met elkaar te verbinden. Hij spreekt de taal, begrijpt de inhoud en weet mensen te verbinden. Het resultaat? Hij stuurt effectief aan in veranderprocessen, begeleidt deze of adviseert hierin.

Markt: overheid, zorg, onderwijs | Expertise: organisatieadvies, projectmanagement, interim-management | Vaardigheden: bedrijfsvoering, verbindend en empatisch, politiek en bestuurlijk sensitief, faciliteren en ondersteunen, sturen en organiseren | Technieken: Balanced Score Card, OGSM, Prince2, ITIL, bedrijfsplannen, onderzoeksrapporten | Software: AFAS, Beaufort, Bomas, Cognos, Exact, Excel-expert
31(0)6 4119 6454
theo.aarnoudse@casuquo.com
Mariska Joosten
*

Mariska is een resultaatgerichte organisatieadviseur en interim-manager die het beste uit mensen en organisaties naar boven haalt. Haar jarenlange ervaring als (operationeel) directeur maakt dat ze snel een situatie en hoe mensen daarin opereren doorziet. Zonder ellenlange analyses ontvangt u een helder verslag met haar bevindingen. Wat volgt is een concreet plan vanuit prioriteit, met structuur en focus. Dit zorgt voor rust en overzicht om vervolgens concrete stappen te nemen. Mariska helpt u ook graag bij de implementatie. Zeker bij verandertrajecten die veel impact hebben op uw medewerkers, is haar ervaring met leidinggeven en haar opleiding tot mediator van grote toegevoegde waarde.

Markt: zakelijke dienstverlening, MKB | Expertise: organisatie-advies en interimmanagement | Vaardigheden: leiderschap, (operationeel)management, implementatie, sales, HR | Technieken: businessplan en -cases, gesprekstechnieken (o.a. functionerings- en slechtnieuwsgesprekken, conflicthantering, gespreksinterventies, verkoopgesprek, meta-communicatie), modellen m.b.t. persoonlijke effectiviteit/leiderschap (Roos van Leary, Transactionele Analyse, Johari Venster, etc.) | Software: windows-applicaties
0031(0)6 1089 2413
mariska.joosten@casuquo.com
Joost van der Velden
*

Joost is een ervaren interim-, change- en programma/projectmanager. Met zijn Bedrijfskundige (drs) en Finance (RC) achtergrond weet hij de Finance inhoud te verbinden met organisatie-ontwerp en veranderingsvraagstukken. Ervaring is opgedaan in het Onderwijs, Industrie, Zakelijke dienstverlening en Zorg.

Markt: onderwijs, financiële dienstverlening, zorg | Expertise: Interim-management, organisatie-advies, projectmanagement | Vaardigheden: oplossen van complexe problemen, kritisch denken, verbinding en empathie, ondernemend en creatief, meningsvorming en besluitvaardig, besturen en toezichthouden | Technieken: Lean Six Sigma, BPM, Prince2, BSC, 7S-model, Agile, Scrum
Robert Schoeman
*

Robert is een energieke projectmanager en financieel-bedrijfskundig adviseur. Hij staat in zijn kracht op financieel-bedrijfskundige projecten waarin onder tijdsdruk complexiteit moet worden gereduceerd en voortgang moet worden geboekt. Daarbij heeft hij oog voor het team- en organisatieverband om gezamenlijk een totaaloplossing te realiseren.

Markt: zorg & welzijn, financiële dienstverlening, zakelijke dienstverlening, overheid | Expertise: projectmanagement | Vaardigheden: financieel-bedrijfskundig onderzoek en advies, financieel management, business development, teamsturing, business coaching, brainstorming | Technieken: Agile/Scrum , Prince2, Business Canvas Modelling, business planning, cashflow analyse | Software: Siebel/IRIS, Lexmark/Kreta, Sharepoint/Flowix, alle mainstream Apple en Windows applicaties

De expertise van onze professionals is in alle markten inzetbaar. Wij zijn zeer ervaren in het onderwijs, de overheid, de zorg, de financiële dienstverlening en de zakelijke dienstverlening. Klik op onderstaande buttons en ontdek onze diensten en maatproducten per marktsegment.

Onderwijs

Wij geloven dat de toekomst onderwijs nodig heeft, kennis vormt de basis voor duurzame groei. De keten van kennisoverdracht wordt in gezamenlijkheid en verbondenheid vormgegeven: student, docent en ondersteuner hebben hierin een eigen, complementaire rol. Systemen en processen zijn hierbij ondersteunend, maar de mens geeft er vorm aan staat daarom centraal bij het organiseren van de keten. De ervaren professionals van cq* helpen u graag bij het organiseren van uw onderwijsondersteunende diensten. Met oog voor de dynamiek en het krachtenveld in onderwijsland realiseren wij duurzame verbeteringen voor onze klant.

Voor het onderwijs biedt cq* ook maatwerkdiensten aan:

Onderwijslogistieke audit
Optimalisatie studiekeuzeproces
Klanten: o.a. Hogeschool Utrecht| Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | De Haagse Hogeschool | Avans Hogeschool | Hogeschool Inholland | ROC Friese Poort | Windesheim | Esprit Scholengroep | Radboud Universiteit | Politieacademie

Zorg

Het afgelopen decennium laat een voortdurende discussie horen over de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg in Nederland. De politiek is nauw betrokken daarbij. Dat maakt dat de zorgsector een sterke dynamiek kent aan wijzigingen in wet, regelgeving en financiering. Om in dit speelveld staande te blijven worden zorgorganisaties gedwongen om een sterke focus te ontwikkelen op het voldoen aan de regels. Daardoor is het risico echter dat men haar eigen missie en strategie vergeet en daarmee treedt identiteitsverlies op. Het effect dreigt te zijn dat directies alleen nog praktisch sturen terwijl het zorgpersoneel juist intrinsiek gemotiveerd is en zingeving in het werk wil ervaren. Ziekteverzuim en personeelstekorten zijn bekende knelpunten als gevolg.

Cq* helpt zorgorganisaties om de identiteit terug te vinden door integraal management toe te passen (verbinding zorg-, HR en financieel management) en daarmee de lange termijnstrategie te bepalen en met hernieuwde energie en samenwerking te realiseren.

Klanten: o.a. Expertcare | Sirjon | Leger des Heils

Overheid

De overheid kent een enorme dynamiek. Via de politiek bepaalt de burger de thematiek, die vervolgens het grote ambtelijke apparaat nationaal, regionaal en lokaal richting moet geven. De ambtenarij is stabiel en professioneel en absorbeert zodoende de politiek die voortdurend wat anders en vooral ‘vooruit’ wil. Hierdoor ontstaan golven van (de)centralisatie van verantwoordelijkheden en activiteiten. Mede hierdoor is er behoefte aan verdere professionalisering van de bedrijfsvoering. Vaak een ondergeschoven kindje. Met politiek-bestuurlijke sensitiviteit en oog voor hiërarchie en de informele dynamiek weet cq* de overheid op alle niveaus te ondersteunen in het vormgeven van haar bedrijfsvoering.

Klanten: o.a. Provincie Gelderland | Milieudienst Rijnmond | Ministerie van Buitenlandse Zaken | Nationale Politie | ZON MW

Financiële dienstverlening

In de financiële dienstverlening zien wij in de volle breedte een heroriëntatie op de klant. Deze beweging is al jaren aan de gang en het einde hiervan is nog niet in zicht. Met ethisch dubieuze producten was de financiële wereld het zicht op haar klant en daarmee zichzelf kwijt. Dit heeft haar bestaansrecht op het spel gezet. Vertrouwen is de olie van de financiële wereld, daarom is het belangrijk dat het vertrouwen weer teruggewonnen wordt met eerlijke, begrijpelijke producten en heldere processen die beginnen en eindigen bij de klant. cq* zet haar ruime ervaring en boerenverstand graag in om samen met u een menselijke financiële keten te creëren.

Klanten: o.a. ABN Amro | ING | Volksbank | ABB | Bouwfonds | Fortis Bank Nederland

Zakelijke dienstverlening

De dienstverleningssector groeit en maakt een steeds groter deel uit van de Nederlandse economie. Door versnelde technologische ontwikkelingen, verharde marktomstandigheden en veranderende wet- en regelgeving blijft het voor dienstverleners belangrijk om te innoveren. Bovendien wordt van hen verwacht dat ze hun rol pakken als strategisch partner van de klant en zodoende meer toegevoegde waarde bieden. We zien dat bedrijven enerzijds hun dienstverlening verbreden, anderzijds is er sprake van verdere specialisatie. Samenwerking door bijvoorbeeld co-creatie leidt tot een betere marktpositie. De professionals van cq* adviseren u bij het maken van strategische keuzes en ondersteunen u bij uw businessplannen en de implementatie hiervan. Met oog voor de veranderingen van uw processen en met aandacht voor uw personeel.

Klanten: o.a. Centraal Bureau Fondsenwerving | Randstad | Singel Personele Diensten | Pot Verhuizingen/logistiek

Zorgdirecties moeten niet wachten op deregulering


Al jaren wordt er geroepen dat de bureaucratie in de zorg moet worden verminderd. Met als hoger doel meer handen aan het bed en de patiënt meer centraal. Het grote volume aan regelgeving, ongetwijfeld goed bedoeld, heeft gezorgd voor een hoge registratiedruk in de zorguitvoering. De nadruk is komen te liggen op het voldoen aan regels in plaats van het leveren van zorgkwaliteit. Het gevolg is inmiddels bekend: frustratie en ziekteverzuim onder medewerkers, daardoor tekort aan medewerkers en daarmee minder aandacht voor de patiënt. Recentelijk werd bekend gemaakt dat het personeelstekort kleiner wordt door diverse maatregelen zoals verruimde mogelijkheden voor stages en zij-instroom. De uitdaging rondom deregulering blijft echter onverminderd groot. (more…)

cq* Project & Interim Managers B.V.
Puntmos 8
3904 BR Veenendaal

Heeft u Vragen?
Bel +31(0)6 4119 6454
(Theo Aarnoudse),
mail info@casuquo.com,
of laat een bericht achter:
  ""
  - -
  "Andrea schakelt vaak op hoog niveau, maar het kan in een overleg ook zomaar ineens een miniem detail betreffen. Andrea is namelijk een doener met overzicht, omdat ze tot op detail weet waar ze het over heeft.  "
  - Peter Verdaasdonk, directeur Advitrae, softwareleverancier -
  "Sandra is een doorzetter met oog voor alle stakeholders in een proces. Een betrouwbare vraagbaak met kennis van zaken."
  - Ad Vreezen, programmamanager Hogeschool Utrecht -
  "Theo heeft vaker onze strategische sessies begeleid en met rede; hij is analytisch, to the point, heeft een breed referentiekader en is een warme persoonlijkheid. Daardoor weet hij een hoog rendement te behalen."
  - Harvey Sandriman, directeur-bestuurder Swazoom, opvangorganisatie -
  "Mariska is one of the most dedicated and committed managers I have ever met. Full swing and always with a high standard. This what I like about managers like Mariska: they do not talk, but they do, they act and try at the utmost to execute. Top mentality!"
  - Chris Heutink, Member of the Executive Board Randstad Holding -
  "Joost heb ik leren kennen als een zeer nauwkeurige, bescheiden professional met zakelijk zicht op de kwestie en een warm oog voor de mens."
  - Henk Stomphorst, directeur Servicebedrijf Hogeschool van Arnhem en Nijmegen -
  "Robert is betrokken, vakkundig en sociaal vaardig. Hij heeft grote financiële kennis en denkt creatief mee om tot het juiste advies en de beste oplossingen te komen. Ons nieuwbouw project is mede dankzij Robert na jaren van inspanning verwezenlijkt."
  - Peter Warnier, directeur-eigenaar van WarnierPosta, audioproductiebedijf -