Studiesucces vraagt om samenwerking in de keten


Studiesucces wordt steeds crucialer in onze maatschappij. Kwalificatie is essentieel wil je anno nu slagen als specialist, leidinggevende of ondernemer. Je moet tijdig de juiste keuzes maken om  goed te worden in wat je leuk vindt. Maar in een maatschappij waar rolpatronen weggevallen zijn wordt dit steeds moeilijker. Zeker als je vanuit een bepaalde achterstandspositie vertrekt. De juiste studiekeuze is dan lastig en zo dreigt veel talent verloren te gaan. In de media verschijnt niet voor niets de ene na de andere publicatie over studiekeuze, voortijdig studieuitval en het enorme switchgedrag van studenten.

In opdracht van De Haagse Hogeschool hebben de onderwijslogistieke adviseurs van cq* onderzoek gedaan naar studiekeuze en studiesucces in het hbo. Hoe ziet het studiekeuzeproces er uit? Wat zijn de succesfactoren? En wat kunnen onderwijsinstellingen en hun belanghebbenden gezamenlijk doen om studiesucces voor hun studenten handen en voeten te geven?

In een maatschappij die veel keuzes kent blijkt voortdurende coaching van studenten bij hun identiteitsontwikkeling erg belangrijk. Help de student over zichzelf na te denken en te reflecteren, om een zelfbeeld te ontwikkelen en zo een identiteit op te bouwen. Succes en falen zullen hierin beide het pad van de student kruisen. Leer hem hiermee omgaan.

Daarnaast is begeleiding van de aanstaande student bij de overgang tussen de verschillende onderwijsvormen (bo, vo, mbo, hbo en universiteit) essentieel voor studiesucces. Zorg dat met name de mbo-student zich tijdig hierop voorbereidt. Elk onderwijs kent zijn eigen, waardevolle dynamiek. Die dynamiek verschilt onderling echter sterk. Een mbo richt zich bijvoorbeeld juist op vakscholing, waar veel hbo’s zich steeds meer op onderzoek richten. Door onwetendheid en onkunde bij de student worden ambitie en talent niet zelden al in de kiem gesmoord. Scholen dienen dus samen te werken in de keten! Dit kan niet vroeg genoeg beginnen.