Meesterschap door leiderschap


Verander je omgeving, begin bij jezelf: een eersteklas dooddoener die niet zou misstaan in een column van Japke D. Bouma. Zo sleets dat je van jezelf verwacht je dit wel onder de knie te hebben. Ik wil als manager, bestuurder en organisatie-adviseur al ruim drie jaar heel expliciet naar meesterschap in mijn vak groeien en dat vraagt om persoonlijk leiderschap.

Leiderschap gaat niet over nog meer trucjes, technieken of tools. Het gaat erom of jij durft mee te bouwen aan iets wat groter is dan jijzelf. Iets wat jou en jouw omgeving in beweging zet om aan iets mooiers, beters te werken. Dit vraagt enerzijds te durven zijn wie je bent, en anderzijds om zelfkennis, het vermogen om jezelf aan te pakken en de bereidheid je ego aan de kant te zetten.

Zelfkennis is meteen al een pittige stap. Reflectie op de inzet van een managementstijl die voor mij heel logisch is, zeker als ervaren crisismanager, leert dat deze in veel situaties helemaal niet effectief is. Dat ik met mijn woorden en energie geregeld iets niet in beweging zet, maar juist flink in de weg sta. Dat de beweging die ik met mijn inzet veroorzaakte misschien wel meteen ophield na mijn vertrek. Confronterend.

Ok, dan weet je dit. En dan? Sommige mensen weten precies hoe het zit, maar blijven hetzelfde doen. Verandert deze (zelf)kennis hun omgeving? Natuurlijk niet. Ik ging dus aan de slag met een coach. Ook zo’n Japke D. Bouma-dooddoener? Nee! Het heeft mij enorm geholpen om met mijn coach voortdurend situaties na te spelen. Stil te staan bij de momenten waarop ik de ‘verkeerde afslag’ nam en te leren om op die momenten een andere kant van mezelf aan te spreken. Niet de bossy crisismanager die iets er doorheen ramt, maar bijvoorbeeld de filosoof die wil inspireren tot nadenken. Een heel andere maar ook sterk ontwikkelde kant van mij.

En dan hoop ik dat het vermogen om je omgeving in beweging te zetten door juist zelf uit het centrum te blijven steeds sterker zal worden. Covey’s bekende managementboek gaat hier naar mijn mening in essentie over. Dat inspireren en in beweging zetten groeit vaak juist vanuit het kleine. Bijvoorbeeld door tijdens een bestuursvergadering met een oprecht geïnteresseerde vraag een ander podium te geven. Deze houding van persoonlijk leiderschap wat meesterschap bewerkstelligt is enorm krachtig. Ik wil het leren. Ook al weet ik dat ik hier mijn hele leven over ga doen.