Lean is geen Haarlemmerolie


Lean is inmiddels zo’n enorm containerbegrip dat het van alles kan zijn. Van een managementfilosofie die teams inspireert tot groei in professionaliteit en kwaliteit, tot acceptabel excuus van hoge bazen die met de kaasschaaf hun organisatie graag wat af willen slanken. Met name dit laatste komen wij vaak tegen in de praktijk. Er is natuurlijk niets mis met onnodige stappen elimineren, maar lean is geen Haarlemmerolie dat zonder recept en gebruiksaanwijzing elk probleem oplost. Vier bevindingen rondom lean vanuit onze adviespraktijk.

Holistisch

Lean is een holistisch concept, dat wil zeggen dat het alleen duurzaam is als de filosofie in zijn geheel gevolgd wordt. Het is dus geen methode om banen te schrappen, maar een managementfilosofie die de klant voorop stelt en de missie van de organisatie van onder tot boven aan elkaar verbindt. Lean heeft weliswaar het elimineren van niet-waardetoevoegende processtappen in zich; want als de klant er niet om vraagt, waarom zou je een specifieke handeling dan doen? Maar alleen dit aspect van lean eruit halen als handelingsperspectief gaat regelrecht in tegen het holistische concept.

Regelcapaciteit

Lean vraagt om regelcapaciteit bij de bron. Daarmee bedoelen we dat teams zelf in staat gesteld moeten worden lean handen en voeten te geven. Zij kunnen immers zelf het beste met veranderende omstandigheden omgaan. Van bovenaf bepalen hoe gehandeld moet worden druist tegen dit principe in.

Stakeholders

Bij de implementatie van lean dienen alle stakeholders betrokken te worden om naar de klant te luisteren en zijn vraag te interpreteren. De teams, de top, en vooral de klant zelf! Van bovenaf bepalen wie de klant is en wat hij wil, gaat regelrecht tegen de filosofie van lean in.

Pilot

Lean is niet iets wat je ‘overnight’ kunt implementeren. Traditionele denk- en werkwijzen gaan volledig op de schop door teams zelf de regie te geven. Lean kan derhalve het best als pilot gestart worden in een organisatie, zodat de de organisatie in control blijft en iedereen mee kan leren van de pilot.