Onderwijslogistieke audit


Onderwijslogistiek zorgt ervoor dat onderwijs kan plaatsvinden. Een essentieel proces dus. Maar je wilt er zo min mogelijk last van hebben, want het is een ondersteunend proces. De onderwijslogistieke keten kent echter vele spelers en het onderwijs is bovendien volop in beweging. Dit maakt dat deze keten niet altijd goed functioneert of toekomstbestendig is. Vaak communiceren de verschillende partijen niet goed met elkaar en is het systeemlandschap een spaghettibord. De onderwijslogistieke adviseurs van cq* hebben op basis van hun ruime ervaring bij vele onderwijsinstellingen een methode ontwikkeld voor een onderwijslogistieke audit.

Onze audit kijkt van buiten naar binnen met een strategische, tactische en operationele blik naar de werking van mens, proces en systeem in deze keten. Wij beschrijven uw huidige keten (IST), met het oog op wat vanuit de klantvraag nu en in de toekomst nodig is (SOLL), waar uw risico’s zich bevinden en hoe u hierop kunt acteren. Samen met u doorlopen wij de audit, na afloop ontvangt u een pragmatisch adviesrapport.

Neem contact met ons op als we u mogen helpen: sandra.wiechers@casuquo.com/06-41453443.

"Robert is betrokken, vakkundig en sociaal vaardig. Hij heeft grote financiële kennis en denkt creatief mee om tot het juiste advies en de beste oplossingen te komen. Ons nieuwbouw project is mede dankzij Robert na jaren van inspanning verwezenlijkt."
- Peter Warnier, directeur-eigenaar van WarnierPosta, audioproductiebedijf -
""
- -
"Theo heeft vaker onze strategische sessies begeleid en met rede; hij is analytisch, to the point, heeft een breed referentiekader en is een warme persoonlijkheid. Daardoor weet hij een hoog rendement te behalen."
- Harvey Sandriman, directeur-bestuurder Swazoom, opvangorganisatie -
"Sandra is een doorzetter met oog voor alle stakeholders in een proces. Een betrouwbare vraagbaak met kennis van zaken."
- Ad Vreezen, programmamanager Hogeschool Utrecht -
"Joost heb ik leren kennen als een zeer nauwkeurige, bescheiden professional met zakelijk zicht op de kwestie en een warm oog voor de mens."
- Henk Stomphorst, directeur Servicebedrijf Hogeschool van Arnhem en Nijmegen -
"Mariska is one of the most dedicated and committed managers I have ever met. Full swing and always with a high standard. This what I like about managers like Mariska: they do not talk, but they do, they act and try at the utmost to execute. Top mentality!"
- Chris Heutink, Member of the Executive Board Randstad Holding -
"Andrea schakelt vaak op hoog niveau, maar het kan in een overleg ook zomaar ineens een miniem detail betreffen. Andrea is namelijk een doener met overzicht, omdat ze tot op detail weet waar ze het over heeft.  "
- Peter Verdaasdonk, directeur Advitrae, softwareleverancier -