De kracht van een simpele hulpvraag


Recent mocht ik een instelling begeleiden in haar strategietraject. De aanleiding was niet zo fraai. Namelijk een opgelegde taakstelling, resulterend in een gedwongen outplacementtraject voor meerdere medewerkers. Gelukkig had de directie de frisheid van geest om na dit ‘debacle’, wat hen min of meer ‘overkwam’, de blik vooruit te richten. Onder mijn begeleiding sloeg men aan het denken. Met behulp van een eenvoudig model richtte de directie zich op de kwalitatieve doelstelling van haar organisatie: waartoe zijn wij nu eigenlijk op aarde?

Emotie

Na enkele bijeenkomsten en een half jaar verder was het delen van elkaars mening, visie, standpunten en inzichten uitgekristalliseerd. Het was tijdens de vierde bijeenkomst in dit traject dat de deelnemers de strategie waarvoor zij verantwoordelijk waren aan de rest presenteerden. Men had als opdracht mee gekregen om een bepaalde strategie verder uit te diepen met het team waarvoor men verantwoordelijk was.

En toen gebeurde het. Eén deelnemer zag dit echter anders. Voor mij totaal onverwacht werd hij door de rest tot de grond toe afgezaagd. Fascinerend! Diepere emoties die blijkbaar al langer sluimerden kwamen naar boven en vonden daar en toen hun weg.

Hulpvraag

Door een minimale interventie sloeg de emotie in de groep compleet om. Ik stelde de simpele vraag: hoe kunnen wij deze deelnemer helpen? De rest voelde al snel dat achter de weerstand een onuitgesproken hulpvraag lag. Negatief werd positief. Reactief werd proactief. Met als resultaat een door het team gedragen en uitgewerkte strategie. Moraal: durf te interveniëren, wees open, eerlijk en nieuwsgierig, ook als jouw actie simpel of overbodig lijkt.

 


Door: Theo Aarnoudse
"Theo heeft vaker onze strategische sessies begeleid en met rede; hij is analytisch, to the point, heeft een breed referentiekader en is een warme persoonlijkheid. Daardoor weet hij een hoog rendement te behalen."
- Harvey Sandriman, directeur-bestuurder Swazoom, opvangorganisatie -