De interim-, proces-, projectmanagers en organisatieadviseurs van cq* helpen u organiseren. Denken, delen, doen: van
idee tot uitvoering.

Om uw ambities waar te maken is de tijd van mooie woorden, standaardoplossingen en formats voorbij. De markt vraagt om menselijk, kleinschalig en duurzaam maatwerk. Daarom staat de persoonlijke aanpak bij cq* centraal.

Andrea Bonarius
*

Andrea is een snelle starter. Flexibel en sterk analytisch. Ze weet in korte tijd een proces goed te doorgronden en het in zijn bredere context te plaatsen, zodat ze de juiste partijen erbij betrekt. Haar kracht is zien wat er speelt, inschatten wat belangrijk is en vervolgens meebouwen aan wat er gedaan moet worden.

Markt: onderwijs | Expertise: projectmanagement, procesmanagement | Vaardigheden: analytisch, flexibel, besluitvaardig, verbinden en organiseren, context - en resultaatgericht | Technieken: LEAN, Prince2, INK | Software: Xedule, CRM, Excel, Visio
Hans Valkenburg
*

Hans is een gedreven, professionele interim-manager, organisatieadviseur en projectmanager op het gebied van organisatieverandering, procesverbetering en het vertalen van strategie naar de operatie. Hans zorgt ervoor dat mensen door eigenaarschap grip krijgen op de keten. In de loop der jaren heeft hij veel ervaring opgebouwd in het herstructureren van (grote) organisatieonderdelen, het opbouwen van teams en het direct aansturen van gedrags- en cultuurveranderingen die daarmee gepaard gaan.

Markt: onderwijs, overheid, financiële dienstverlening | Expertise: interim-management, organisatieadvies, projectmanagement | Vaardigheden: change management, lijnmanagement, coaching, financial management, verbinden, overzicht, bestuurlijk | Technieken: cashflow analyse, INK, Prince2, Balanced Score Card, business plan, business cases, 7S-model | Software: Exact, Dynamics AX, AccountView, Web ERP, Excel
Sandra Wiechers
*

Sandra brengt procesgericht denken en handelen in uw organisatie en is in staat procesverandering vorm te geven of vanuit een onbeheersbare situatie grip te krijgen op de processen. Zij doorgrondt uw processen. Van daaruit gaat ze in overleg met de actoren, om vervolgens met hen een plan voor procesverbetering te maken en dit samen te implementeren.

Markt: onderwijs, overheid | Expertise: procesmanagement, projectmanagement | Vaardigheden: analytisch, besluitvaardig, organiseren, gericht op resultaat, pragmatisch | Technieken: Lean, BPM, Prince2 | Software: Osiris, Cats NK, Excel, Visio
Theo Aarnoudse
*

Theo heeft inhoudelijke kennis en ervaring binnen het domein bedrijfsvoering. Binnen veelal complexe, politiek-bestuurlijke omgevingen waar een verandervraagstuk speelt. In het bijzonder: Theo is in staat de vakgebieden Finance, HRM en ICT met elkaar te verbinden. Hij spreekt de taal, begrijpt de inhoud en weet mensen te verbinden. Het resultaat? Hij stuurt effectief aan in veranderprocessen, begeleidt deze of adviseert hierin.

Markt: overheid, zorg, onderwijs | Expertise: organisatieadvies, projectmanagement, interim-management | Vaardigheden: bedrijfsvoering, verbindend en empatisch, politiek en bestuurlijk sensitief, faciliteren en ondersteunen, sturen en organiseren | Technieken: Balanced Score Card, OGSM, Prince2, ITIL, bedrijfsplannen, onderzoeksrapporten | Software: AFAS, Beaufort, Bomas, Cognos, Exact, Excel-expert
31(0)6 4119 6454
theo.aarnoudse@casuquo.com
Mariska Joosten
*

Mariska is een resultaatgerichte organisatieadviseur en interim-manager die het beste uit mensen en organisaties naar boven haalt. Haar jarenlange ervaring als (operationeel) directeur maakt dat ze snel een situatie en hoe mensen daarin opereren doorziet. Zonder ellenlange analyses ontvangt u een helder verslag met haar bevindingen. Wat volgt is een concreet plan vanuit prioriteit, met structuur en focus. Dit zorgt voor rust en overzicht om vervolgens concrete stappen te nemen. Mariska helpt u ook graag bij de implementatie. Zeker bij verandertrajecten die veel impact hebben op uw medewerkers, is haar ervaring met leidinggeven en haar opleiding tot mediator van grote toegevoegde waarde.

Markt: zakelijke dienstverlening, MKB | Expertise: organisatie-advies en interimmanagement | Vaardigheden: leiderschap, (operationeel)management, implementatie, sales, HR | Technieken: businessplan en -cases, gesprekstechnieken (o.a. functionerings- en slechtnieuwsgesprekken, conflicthantering, gespreksinterventies, verkoopgesprek, meta-communicatie), modellen m.b.t. persoonlijke effectiviteit/leiderschap (Roos van Leary, Transactionele Analyse, Johari Venster, etc.) | Software: windows-applicaties
0031(0)6 1089 2413
mariska.joosten@casuquo.com
Joost van der Velden
*

Joost is een ervaren interim-, change- en programma/projectmanager. Met zijn Bedrijfskundige (drs) en Finance (RC) achtergrond weet hij de Finance inhoud te verbinden met organisatie-ontwerp en veranderingsvraagstukken. Ervaring is opgedaan in het Onderwijs, Industrie, Zakelijke dienstverlening en Zorg.

Markt: onderwijs, financiële dienstverlening, zorg | Expertise: Interim-management, organisatie-advies, projectmanagement | Vaardigheden: oplossen van complexe problemen, kritisch denken, verbinding en empathie, ondernemend en creatief, meningsvorming en besluitvaardig, besturen en toezichthouden | Technieken: Lean Six Sigma, BPM, Prince2, BSC, 7S-model, Agile, Scrum
Annelies Kerckhoffs
*

Annelies is een doener en een verbinder van nature. No nonsense. Ze houdt ervan om samen met een team ouderwets de handen uit de mouwen te steken en daar in gezamenlijkheid geluk uit te halen. Door ervoor te zorgen dat men zich bij elkaar thuisvoelt en dat men samen aan de slag is, geeft zij als projectcoördinator structuur en vorm aan alle operationeel-organisatorische aspecten binnen een project. Bij twijfel trekt ze zonder aarzelen aan de bel en geeft helder aan wat ze van de ander verwacht. Zo houdt Annelies de vaart erin en zorgt ze ervoor dat uw project tijdig tot een goed einde wordt gebracht.

Markt: onderwijs, zorg | Expertise: projectmanagement | Vaardigheden: organiseren en verbinden, trainen | Software: Raet, Xedule, Dynamics AX, Ecare
Robert Schoeman
*

Robert is een energieke projectmanager en financieel-bedrijfskundig adviseur. Hij staat in zijn kracht op financieel-bedrijfskundige projecten waarin onder tijdsdruk complexiteit moet worden gereduceerd en voortgang moet worden geboekt. Daarbij heeft hij oog voor het team- en organisatieverband om gezamenlijk een totaaloplossing te realiseren. Zijn nieuwsgierigheid en gedrevenheid maken het daarnaast mogelijk om op nieuwe terreinen succesvol te zijn.

Markt: financiële dienstverlening, zakelijke dienstverlening | Expertise: projectmanagement | Vaardigheden: financieel-bedrijfskundig onderzoek en advies, financieel management, business development, teamsturing, business coaching, brainstorming | Technieken: Agile/Scrum , Prince2, Business Canvas Modelling, business planning, cashflow analyse | Software: Siebel/IRIS, Lexmark/Kreta, Sharepoint/Flowix, alle mainstream Apple en Windows applicaties

denken
delen
doen

De professionals van cq* geloven in denken, delen en doen. Samen met u denken wij na over een effectieve en duurzame oplossing door met u en alle belanghebbenden de dialoog aan te gaan. Delen, om samen tot keuzes te komen. Tenslotte gaan we het met elkaar realiseren: doen. Eigenaarschap is hierbij cruciaal. Het eindresultaat is een gezamenlijk product.

De expertise van onze professionals is in alle markten inzetbaar. Wij zijn zeer ervaren in het onderwijs, de overheid, de zorg, de financiële dienstverlening en de zakelijke dienstverlening.

Onderwijs

Wij geloven dat de toekomst onderwijs nodig heeft, kennis vormt de basis voor duurzame groei. De keten van kennisoverdracht wordt in gezamenlijkheid en verbondenheid vormgegeven: student, docent en ondersteuner hebben hierin een eigen, complementaire rol. Systemen en processen zijn hierbij ondersteunend, maar de mens geeft er vorm aan staat daarom centraal bij het organiseren van de keten. De ervaren professionals van CQ helpen u graag bij het organiseren van uw onderwijsondersteunende diensten. Met oog voor de dynamiek en het krachtenveld in onderwijsland realiseren wij duurzame verbeteringen voor onze klant.

Klanten o.a.: Hogeschool Utrecht| Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | Haagse Hogeschool | Avans | Hogeschool Inholland

Zorg

In de zorg werken uiterst betrokken mensen. Dit is terug te zien in de bedrijfscultuur van zorg- en welzijnsorganisaties. De zakelijke kant komt op een tweede plaats. Hierdoor ontbreekt het echter nogal eens aan functionerende interne controle mechanismen en gedegen leiderschap. De afgelopen jaren zijn verschillende zorginstellingen juist op deze onderwerpen negatief in het nieuws geweest. De zorg wordt bovendien geconfronteerd met brede bezuinigingen en enorme veranderingen zoals decentralisatie van de financiering en het loskoppelen van zorg en wonen. Door van buiten naar binnen te werken helpt CQ u graag met een bestendige bedrijfsvoering.

Klanten o.a.: Expertcare | Sirjon

Overheid

De overheid kent een enorme dynamiek. Via de politiek bepaalt de burger de thematiek, die vervolgens het grote ambtelijke apparaat nationaal, regionaal en lokaal richting moet geven. De ambtenarij is stabiel en professioneel en absorbeert zodoende de politiek die voortdurend wat anders en vooral ‘vooruit’ wil. Hierdoor ontstaan golven van (de)centralisatie van verantwoordelijkheden en activiteiten. Mede hierdoor is er behoefte aan verdere professionalisering van de bedrijfsvoering. Vaak een ondergeschoven kindje. Met politiek-bestuurlijke sensitiviteit en oog voor hiërarchie en de informele dynamiek weet CQ de overheid op alle niveaus te ondersteunen in het vormgeven van haar bedrijfsvoering.

Klanten o.a.: Provincie Gelderland | Milieudienst Rijnmond | Ministerie van Buitenlandse Zaken | Nationale Politie

Financiële dienstverlening

In de financiële dienstverlening zien wij in de volle breedte een heroriëntatie op de klant. Deze beweging is al jaren aan de gang en het einde hiervan is nog niet in zicht. Met ethisch dubieuze producten was de financiële wereld het zicht op haar klant en daarmee zichzelf kwijt. Dit heeft haar bestaansrecht op het spel gezet. Vertrouwen is de olie van de financiële wereld, daarom is het belangrijk dat het vertrouwen weer teruggewonnen wordt met eerlijke, begrijpelijke producten en heldere processen die beginnen en eindigen bij de klant. CQ zet haar ruime ervaring en boerenverstand graag in om samen met u een menselijke financiële keten te creëren.

Klanten o.a.: ABN Amro | ING | Volksbank | ABB | Bouwfonds

Zakelijke dienstverlening

De dienstverleningssector groeit en maakt een steeds groter deel uit van de Nederlandse economie. Door versnelde technologische ontwikkelingen, verharde marktomstandigheden en veranderende wet- en regelgeving blijft het voor dienstverleners belangrijk om te innoveren. Bovendien wordt van hen verwacht dat ze hun rol pakken als strategisch partner van de klant en zodoende meer toegevoegde waarde bieden. We zien dat bedrijven enerzijds hun dienstverlening verbreden, anderzijds is er sprake van verdere specialisatie. Samenwerking door bijvoorbeeld co-creatie leidt tot een betere marktpositie. De professionals van cq* adviseren u bij het maken van strategische keuzes en ondersteunen u bij uw businessplannen en de implementatie hiervan. Met oog voor de veranderingen van uw processen en met aandacht voor uw personeel.

Klanten o.a.: Centraal Bureau Fondsenwerving | Randstad | Singel Personele Diensten | Pot Verhuizingen/logistiek

Meer dan een spel van water en wind


Onder de bezielende leiding van onze collega Theo als kapitein, hebben we ons onlangs in Griekenland zes dagen overgegeven aan het spel van water en wind. Op een gehuurde Bavaria van maar liefst vijftig voet. Een uitdaging met een redelijk ervaren zeiler, twee minder ervaren zeilers en vier leken. Tijdens de reis werden we dan ook geregeld geconfronteerd met praktische situaties of problemen die alleen met goede samenwerking opgelost konden worden.

Dit zorgde voor een enorme dynamiek, waarin ieder zijn rol had. Ankeren, haven binnen varen, zeilen hijsen bij windkracht zeven etc. Het meest spectaculaire was met windkracht zes/zeven aan de wind op koers voor de haven van Aegina. De haven was in zicht en de zeilen werden binnengehaald, om ons klaar te maken de haven binnen te varen. Bij het binnenhalen van de fok, ging het mis. De lijn schoot los en de wind pakte de fok meteen. Daar lagen we dan te dobberen in ruwe zee met los hangend zeil. En nu? Hoe gaan we dit oplossen? Ieder kroop gelijk in zijn natuurlijke gedrag: de één ging kijken in een boek, ander zocht telefoonnummer op van de rederij waar we de boot hadden gehuurd en weer een ander ging bij de boeg kijken naar een praktische oplossing. Uiteindelijk hebben we onszelf er met een praktisch oplossing uit gered. Gezekerd en al, deinend in de hoge golven, werd de fok met behulp van een ankeronderdeel als hefboom met de hand binnen gehaald. Een euforisch momentje, toen de enorme fok na wat spannende momenten weer binnen was. De koers richting de haven kon weer voortgezet worden.

Wat zegt dit over cq* als team? Het model van Situationeel Leiderschap van Hersey en Blanchard kent vier niveaus voor volwassenheid van teams: M1, M2, M3 en M4. De ‘M’ staat hier voor Maturity, taakvolwassenheid.

Junior systeem
M1: focus op het zelf
M2: focus op het zelf versus de ander

— grens van verantwoordelijkheid nemen voor eigen bijdrage aan geheel —

Senior systeem
M3: focus op wij versus zij
M4: focus op wij en zij

Aan het eind van een geslaagde zeilweek concludeerden we dat we, na jarenlang wederzijds investeren, als cq*-team inmiddels M4 zijn. We hebben een open, eerlijke en kwetsbare relatie met elkaar, scherpen elkaar vanuit die basis voortdurend aan, om zodoende voor onze klanten te kunnen excelleren. Daarvoor zijn we die week van wal gestoken, maar uiteindelijk ook weer aan wal gekomen.

Vragen?
Bel +31(0)6 22475658
mail info@casuquo.com,
of laat een bericht achter:

"Andrea schakelt vaak op hoog niveau, maar het kan in een overleg ook zomaar ineens een miniem detail betreffen. Andrea is namelijk een doener met overzicht, omdat ze tot op detail weet waar ze het over heeft.  "
- Peter Verdaasdonk, directeur Advitrae, softwareleverancier -
"Hans is een echte change manager met oog voor de keten en mensen. Juist in een periode waarin de centralisatie van ondersteunende diensten vraagt om verbinding met het onderwijs is hij bij uitstek op zijn plek om te verbinden en samen verder te professionaliseren."
- Margreet Oostenbrink, organisatie-adviseur en bestuurder -
"Sandra is een doorzetter met oog voor alle stakeholders in een proces. Een betrouwbare vraagbaak met kennis van zaken."
- Ad Vreezen, programmamanager Hogeschool Utrecht -
"Theo heeft vaker onze strategische sessies begeleid en met rede; hij is analytisch, to the point, heeft een breed referentiekader en is een warme persoonlijkheid. Daardoor weet hij een hoog rendement te behalen."
- Harvey Sandriman, directeur-bestuurder Swazoom, opvangorganisatie -
"Mariska is one of the most dedicated and committed managers I have ever met. Full swing and always with a high standard. This what I like about managers like Mariska: they do not talk, but they do, they act and try at the utmost to execute. Top mentality!"
- Chris Heutink, Member of the Executive Board Randstad Holding -
"Joost heb ik leren kennen als een zeer nauwkeurige, bescheiden professional met zakelijk zicht op de kwestie en een warm oog voor de mens."
- Henk Stomphorst, directeur Servicebedrijf Hogeschool van Arnhem en Nijmegen -
"Annelies is een kameleon die zich in een organisatie op natuurlijke wijze weet te bewegen tussen verschillende soorten mensen. Met humor, doorzettingsvermogen en de gave te verbinden."
- Nena van der Pas, manager Expertcare, zorgleverancier -
"Robert is betrokken, vakkundig en sociaal vaardig. Hij heeft grote financiële kennis en denkt creatief mee om tot het juiste advies en de beste oplossingen te komen. Ons nieuwbouw project is mede dankzij Robert na jaren van inspanning verwezenlijkt."
- Peter Warnier, directeur-eigenaar van WarnierPosta, audioproductiebedijf -