De interim-, proces-, projectmanagers en organisatieadviseurs van cq* helpen u organiseren. Denken, delen, doen: van
idee tot uitvoering.

Om uw ambities waar te maken is de tijd van mooie woorden, standaardoplossingen en formats voorbij. De markt vraagt om menselijk, kleinschalig en duurzaam maatwerk. Daarom staat de persoonlijke aanpak bij cq* centraal.

Andrea Bonarius
*

Andrea is een snelle starter. Flexibel en sterk analytisch. Ze weet in korte tijd een proces goed te doorgronden en het in zijn bredere context te plaatsen, zodat ze de juiste partijen erbij betrekt. Haar kracht is zien wat er speelt, inschatten wat belangrijk is en vervolgens meebouwen aan wat er gedaan moet worden.

Markt: onderwijs | Expertise: projectmanagement, procesmanagement | Vaardigheden: analytisch, flexibel, besluitvaardig, verbinden en organiseren, context - en resultaatgericht | Technieken: LEAN, Prince2, INK | Software: Xedule, CRM, Excel, Visio
Hans Valkenburg
*

Hans is een gedreven, professionele interim-manager, organisatieadviseur en projectmanager op het gebied van organisatieverandering, procesverbetering en het vertalen van strategie naar de operatie. Hans zorgt ervoor dat mensen door eigenaarschap grip krijgen op de keten. In de loop der jaren heeft hij veel ervaring opgebouwd in het herstructureren van (grote) organisatieonderdelen, het opbouwen van teams en het direct aansturen van gedrags- en cultuurveranderingen die daarmee gepaard gaan.

Markt: onderwijs, overheid, financiële dienstverlening | Expertise: interim-management, organisatieadvies, projectmanagement | Vaardigheden: change management, lijnmanagement, coaching, financial management, verbinden, overzicht, bestuurlijk | Technieken: cashflow analyse, INK, Prince2, Balanced Score Card, business plan, business cases, 7S-model | Software: Exact, Dynamics AX, AccountView, Web ERP, Excel
Sandra Wiechers
*

Sandra brengt procesgericht denken en handelen in uw organisatie en is in staat procesverandering vorm te geven of vanuit een onbeheersbare situatie grip te krijgen op de processen. Zij doorgrondt uw processen. Van daaruit gaat ze in overleg met de actoren, om vervolgens met hen een plan voor procesverbetering te maken en dit samen te implementeren.

Markt: onderwijs, overheid | Expertise: procesmanagement, projectmanagement | Vaardigheden: analytisch, besluitvaardig, organiseren, gericht op resultaat, pragmatisch | Technieken: Lean, BPM, Prince2 | Software: Osiris, Cats NK, Excel, Visio
Theo Aarnoudse
*

Theo heeft inhoudelijke kennis en ervaring binnen het domein bedrijfsvoering. Binnen veelal complexe, politiek-bestuurlijke omgevingen waar een verandervraagstuk speelt. In het bijzonder: Theo is in staat de vakgebieden Finance, HRM en ICT met elkaar te verbinden. Hij spreekt de taal, begrijpt de inhoud en weet mensen te verbinden. Het resultaat? Hij stuurt effectief aan in veranderprocessen, begeleidt deze of adviseert hierin.

Markt: overheid, zorg, onderwijs | Expertise: organisatieadvies, projectmanagement, interim-management | Vaardigheden: bedrijfsvoering, verbindend en empatisch, politiek en bestuurlijk sensitief, faciliteren en ondersteunen, sturen en organiseren | Technieken: Balanced Score Card, OGSM, Prince2, ITIL, bedrijfsplannen, onderzoeksrapporten | Software: AFAS, Beaufort, Bomas, Cognos, Exact, Excel-expert
31(0)6 4119 6454
theo.aarnoudse@casuquo.com
Mariska Joosten
*

Mariska is een resultaatgerichte organisatieadviseur en interim-manager die het beste uit mensen en organisaties naar boven haalt. Haar jarenlange ervaring als (operationeel) directeur maakt dat ze snel een situatie en hoe mensen daarin opereren doorziet. Zonder ellenlange analyses ontvangt u een helder verslag met haar bevindingen. Wat volgt is een concreet plan vanuit prioriteit, met structuur en focus. Dit zorgt voor rust en overzicht om vervolgens concrete stappen te nemen. Mariska helpt u ook graag bij de implementatie. Zeker bij verandertrajecten die veel impact hebben op uw medewerkers, is haar ervaring met leidinggeven en haar opleiding tot mediator van grote toegevoegde waarde.

Markt: zakelijke dienstverlening, MKB | Expertise: organisatie-advies en interimmanagement | Vaardigheden: leiderschap, (operationeel)management, implementatie, sales, HR | Technieken: businessplan en -cases, gesprekstechnieken (o.a. functionerings- en slechtnieuwsgesprekken, conflicthantering, gespreksinterventies, verkoopgesprek, meta-communicatie), modellen m.b.t. persoonlijke effectiviteit/leiderschap (Roos van Leary, Transactionele Analyse, Johari Venster, etc.) | Software: windows-applicaties
0031(0)6 1089 2413
mariska.joosten@casuquo.com
Joost van der Velden
*

Joost is een ervaren interim-, change- en programma/projectmanager. Met zijn Bedrijfskundige (drs) en Finance (RC) achtergrond weet hij de Finance inhoud te verbinden met organisatie-ontwerp en veranderingsvraagstukken. Ervaring is opgedaan in het Onderwijs, Industrie, Zakelijke dienstverlening en Zorg.

Markt: onderwijs, financiële dienstverlening, zorg | Expertise: Interim-management, organisatie-advies, projectmanagement | Vaardigheden: oplossen van complexe problemen, kritisch denken, verbinding en empathie, ondernemend en creatief, meningsvorming en besluitvaardig, besturen en toezichthouden | Technieken: Lean Six Sigma, BPM, Prince2, BSC, 7S-model, Agile, Scrum
Annelies Kerckhoffs
*

Annelies is een doener en een verbinder van nature. No nonsense. Ze houdt ervan om samen met een team ouderwets de handen uit de mouwen te steken en daar in gezamenlijkheid geluk uit te halen. Door ervoor te zorgen dat men zich bij elkaar thuisvoelt en dat men samen aan de slag is, geeft zij als projectcoördinator structuur en vorm aan alle operationeel-organisatorische aspecten binnen een project. Bij twijfel trekt ze zonder aarzelen aan de bel en geeft helder aan wat ze van de ander verwacht. Zo houdt Annelies de vaart erin en zorgt ze ervoor dat uw project tijdig tot een goed einde wordt gebracht.

Markt: onderwijs, zorg | Expertise: projectmanagement | Vaardigheden: organiseren en verbinden, trainen | Software: Raet, Xedule, Dynamics AX, Ecare
Robert Schoeman
*

Robert is een energieke projectmanager en financieel-bedrijfskundig adviseur. Hij staat in zijn kracht op financieel-bedrijfskundige projecten waarin onder tijdsdruk complexiteit moet worden gereduceerd en voortgang moet worden geboekt. Daarbij heeft hij oog voor het team- en organisatieverband om gezamenlijk een totaaloplossing te realiseren. Zijn nieuwsgierigheid en gedrevenheid maken het daarnaast mogelijk om op nieuwe terreinen succesvol te zijn.

Markt: financiële dienstverlening, zakelijke dienstverlening | Expertise: projectmanagement | Vaardigheden: financieel-bedrijfskundig onderzoek en advies, financieel management, business development, teamsturing, business coaching, brainstorming | Technieken: Agile/Scrum , Prince2, Business Canvas Modelling, business planning, cashflow analyse | Software: Siebel/IRIS, Lexmark/Kreta, Sharepoint/Flowix, alle mainstream Apple en Windows applicaties

denken
delen
doen

De professionals van cq* geloven in denken, delen en doen. Samen met u denken wij na over een effectieve en duurzame oplossing door met u en alle belanghebbenden de dialoog aan te gaan. Delen, om samen tot keuzes te komen. Tenslotte gaan we het met elkaar realiseren: doen. Eigenaarschap is hierbij cruciaal. Het eindresultaat is een gezamenlijk product.

De expertise van onze professionals is in alle markten inzetbaar. Wij zijn zeer ervaren in het onderwijs, de overheid, de zorg, de financiële dienstverlening en de zakelijke dienstverlening.

Onderwijs

Wij geloven dat de toekomst onderwijs nodig heeft, kennis vormt de basis voor duurzame groei. De keten van kennisoverdracht wordt in gezamenlijkheid en verbondenheid vormgegeven: student, docent en ondersteuner hebben hierin een eigen, complementaire rol. Systemen en processen zijn hierbij ondersteunend, maar de mens geeft er vorm aan staat daarom centraal bij het organiseren van de keten. De ervaren professionals van CQ helpen u graag bij het organiseren van uw onderwijsondersteunende diensten. Met oog voor de dynamiek en het krachtenveld in onderwijsland realiseren wij duurzame verbeteringen voor onze klant.

Klanten o.a.: Hogeschool Utrecht| Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | Haagse Hogeschool | Avans | Hogeschool Inholland

Zorg

In de zorg werken uiterst betrokken mensen. Dit is terug te zien in de bedrijfscultuur van zorg- en welzijnsorganisaties. De zakelijke kant komt op een tweede plaats. Hierdoor ontbreekt het echter nogal eens aan functionerende interne controle mechanismen en gedegen leiderschap. De afgelopen jaren zijn verschillende zorginstellingen juist op deze onderwerpen negatief in het nieuws geweest. De zorg wordt bovendien geconfronteerd met brede bezuinigingen en enorme veranderingen zoals decentralisatie van de financiering en het loskoppelen van zorg en wonen. Door van buiten naar binnen te werken helpt CQ u graag met een bestendige bedrijfsvoering.

Klanten o.a.: Expertcare | Sirjon

Overheid

De overheid kent een enorme dynamiek. Via de politiek bepaalt de burger de thematiek, die vervolgens het grote ambtelijke apparaat nationaal, regionaal en lokaal richting moet geven. De ambtenarij is stabiel en professioneel en absorbeert zodoende de politiek die voortdurend wat anders en vooral ‘vooruit’ wil. Hierdoor ontstaan golven van (de)centralisatie van verantwoordelijkheden en activiteiten. Mede hierdoor is er behoefte aan verdere professionalisering van de bedrijfsvoering. Vaak een ondergeschoven kindje. Met politiek-bestuurlijke sensitiviteit en oog voor hiërarchie en de informele dynamiek weet CQ de overheid op alle niveaus te ondersteunen in het vormgeven van haar bedrijfsvoering.

Klanten o.a.: Provincie Gelderland | Milieudienst Rijnmond | Ministerie van Buitenlandse Zaken | Nationale Politie

Financiële dienstverlening

In de financiële dienstverlening zien wij in de volle breedte een heroriëntatie op de klant. Deze beweging is al jaren aan de gang en het einde hiervan is nog niet in zicht. Met ethisch dubieuze producten was de financiële wereld het zicht op haar klant en daarmee zichzelf kwijt. Dit heeft haar bestaansrecht op het spel gezet. Vertrouwen is de olie van de financiële wereld, daarom is het belangrijk dat het vertrouwen weer teruggewonnen wordt met eerlijke, begrijpelijke producten en heldere processen die beginnen en eindigen bij de klant. CQ zet haar ruime ervaring en boerenverstand graag in om samen met u een menselijke financiële keten te creëren.

Klanten o.a.: ABN Amro | ING | Volksbank | ABB | Bouwfonds

Zakelijke dienstverlening

De dienstverleningssector groeit en maakt een steeds groter deel uit van de Nederlandse economie. Door versnelde technologische ontwikkelingen, verharde marktomstandigheden en veranderende wet- en regelgeving blijft het voor dienstverleners belangrijk om te innoveren. Bovendien wordt van hen verwacht dat ze hun rol pakken als strategisch partner van de klant en zodoende meer toegevoegde waarde bieden. We zien dat bedrijven enerzijds hun dienstverlening verbreden, anderzijds is er sprake van verdere specialisatie. Samenwerking door bijvoorbeeld co-creatie leidt tot een betere marktpositie. De professionals van cq* adviseren u bij het maken van strategische keuzes en ondersteunen u bij uw businessplannen en de implementatie hiervan. Met oog voor de veranderingen van uw processen en met aandacht voor uw personeel.

Klanten o.a.: Centraal Bureau Fondsenwerving | Randstad | Singel Personele Diensten | Pot Verhuizingen/logistiek

Meesterschap door leiderschap


Verander je omgeving, begin bij jezelf: een eersteklas dooddoener die niet zou misstaan in een column van Japke D. Bouma. Zo sleets dat je van jezelf verwacht je dit wel onder de knie te hebben. Ik wil als manager, bestuurder en organisatie-adviseur al ruim drie jaar heel expliciet naar meesterschap in mijn vak groeien en dat vraagt om persoonlijk leiderschap.

Leiderschap gaat niet over nog meer trucjes, technieken of tools. Het gaat erom of jij durft mee te bouwen aan iets wat groter is dan jijzelf. Iets wat jou en jouw omgeving in beweging zet om aan iets mooiers, beters te werken. Dit vraagt enerzijds te durven zijn wie je bent, en anderzijds om zelfkennis, het vermogen om jezelf aan te pakken en de bereidheid je ego aan de kant te zetten.

Zelfkennis is meteen al een pittige stap. Reflectie op de inzet van een managementstijl die voor mij heel logisch is, zeker als ervaren crisismanager, leert dat deze in veel situaties helemaal niet effectief is. Dat ik met mijn woorden en energie geregeld iets niet in beweging zet, maar juist flink in de weg sta. Dat de beweging die ik met mijn inzet veroorzaakte misschien wel meteen ophield na mijn vertrek. Confronterend.

Ok, dan weet je dit. En dan? Sommige mensen weten precies hoe het zit, maar blijven hetzelfde doen. Verandert deze (zelf)kennis hun omgeving? Natuurlijk niet. Ik ging dus aan de slag met een coach. Ook zo’n Japke D. Bouma-dooddoener? Nee! Het heeft mij enorm geholpen om met mijn coach voortdurend situaties na te spelen. Stil te staan bij de momenten waarop ik de ‘verkeerde afslag’ nam en te leren om op die momenten een andere kant van mezelf aan te spreken. Niet de bossy crisismanager die iets er doorheen ramt, maar bijvoorbeeld de filosoof die wil inspireren tot nadenken. Een heel andere maar ook sterk ontwikkelde kant van mij.

En dan hoop ik dat het vermogen om je omgeving in beweging te zetten door juist zelf uit het centrum te blijven steeds sterker zal worden. Covey’s bekende managementboek gaat hier naar mijn mening in essentie over. Dat inspireren en in beweging zetten groeit vaak juist vanuit het kleine. Bijvoorbeeld door tijdens een bestuursvergadering met een oprecht geïnteresseerde vraag een ander podium te geven. Deze houding van persoonlijk leiderschap wat meesterschap bewerkstelligt is enorm krachtig. Ik wil het leren. Ook al weet ik dat ik hier mijn hele leven over ga doen.

Vragen?
Bel +31(0)6 22475658
mail info@casuquo.com,
of laat een bericht achter:

"Andrea schakelt vaak op hoog niveau, maar het kan in een overleg ook zomaar ineens een miniem detail betreffen. Andrea is namelijk een doener met overzicht, omdat ze tot op detail weet waar ze het over heeft.  "
- Peter Verdaasdonk, directeur Advitrae, softwareleverancier -
"Hans is een echte change manager met oog voor de keten en mensen. Juist in een periode waarin de centralisatie van ondersteunende diensten vraagt om verbinding met het onderwijs is hij bij uitstek op zijn plek om te verbinden en samen verder te professionaliseren."
- Margreet Oostenbrink, organisatie-adviseur en bestuurder -
"Sandra is een doorzetter met oog voor alle stakeholders in een proces. Een betrouwbare vraagbaak met kennis van zaken."
- Ad Vreezen, programmamanager Hogeschool Utrecht -
"Theo heeft vaker onze strategische sessies begeleid en met rede; hij is analytisch, to the point, heeft een breed referentiekader en is een warme persoonlijkheid. Daardoor weet hij een hoog rendement te behalen."
- Harvey Sandriman, directeur-bestuurder Swazoom, opvangorganisatie -
"Mariska is one of the most dedicated and committed managers I have ever met. Full swing and always with a high standard. This what I like about managers like Mariska: they do not talk, but they do, they act and try at the utmost to execute. Top mentality!"
- Chris Heutink, Member of the Executive Board Randstad Holding -
"Joost heb ik leren kennen als een zeer nauwkeurige, bescheiden professional met zakelijk zicht op de kwestie en een warm oog voor de mens."
- Henk Stomphorst, directeur Servicebedrijf Hogeschool van Arnhem en Nijmegen -
"Annelies is een kameleon die zich in een organisatie op natuurlijke wijze weet te bewegen tussen verschillende soorten mensen. Met humor, doorzettingsvermogen en de gave te verbinden."
- Nena van der Pas, manager Expertcare, zorgleverancier -
"Robert is betrokken, vakkundig en sociaal vaardig. Hij heeft grote financiële kennis en denkt creatief mee om tot het juiste advies en de beste oplossingen te komen. Ons nieuwbouw project is mede dankzij Robert na jaren van inspanning verwezenlijkt."
- Peter Warnier, directeur-eigenaar van WarnierPosta, audioproductiebedijf -